La PDE intervé en el Consejo de Agua de la Conca de l’Ebre

Avui dilluns al matí s’ha reunit el Consell de l’Aigua de la conca de l’Ebre després de dos anys de no reunir-se, per tractar l’informe preceptiu sobre el “Esquema de temes Importants” i les al·legacions presentades pels col·lectius. Aquest document tenia que estar acabat i enllestit durant l’any 2008 com a pas previ a l’esborrany de Pla de Conca. L’objectiu dels ETIs era orientar i ajudar al futur Pla de Demarcació per assolir els objectius proposats en la Directiva Marc d’Aigües i en la Llei d’aigües, d’aconseguir un bon estat ecològic en els nostres rius i aiguamolls, especialment en l’espai mes singular de la conca com és el delta de l’Ebre.

Els representants dels grups ecologistes i moviments socials de la Conca, dels que forma part la Plataforma en Defensa de l’Ebre, hem votat en contra d’aquest informe ja que no respon a aquests objectius. Els ETIs segueix aplicant en gran mesura, el vell model de repartiment de l’aigua de la conca, on prevalen les demandes sense tenir en compte l’aigua existent real i el canvi de normatives.

El punt clau del nou Pla i dels documents previs, és la determinació de cabals ambientals, que tal com diu la reglamentació hidrològica, és una restricció prèvia a l’assignació de recursos. Els cabals ambientals són necessaris en tots els riu per evitar el seu deteriorament i millorar el seu estat, objectius tots dos de la DMA, norma europea d’obligat compliment per totes les administracions de l’estat espanyol, incloses les autonòmiques. Tanmateix una cosa tan obvia és contínuament oblidada, especialment pels representants autonòmics, mes preocupats per les quotes de repartiment de l’aigua i dels vots, que per complir les lleis, tot això amb el consentiment de la Confederació i l’administració central.

En el període d’al·legacions a més s’ha incorporat més propostes d’usos i regulacions no valorats ni justificats, mentre la proposta de cabals ambientals per al tram baix de l’Ebre ni tan sols apareix citat. La Confederació actua com si aquesta no existís, tot i que el president anterior estava present en el moment de la seva aprovació i posteriorment tan el govern català com la Plataforma en defensa de l’Ebre l’han fet arribat en varies ocasions. Aquest menyspreu sistemàtic a l’únic document de cabals ambientals per al Delta que ha sortit a la llum pública, contrasta en la repetició continuada dins de les ETIs, de la reserva de 6.500 hm3 exclusiva per a Aragó.

Durant la reunió d’avui s’ha fet arribar als assistents un esborrany del Pla de Conca, tot i que no es el definitiu ja que falten incorporar les propostes de cabals ambientals per a l’eix de l’Ebre i especialment per al Segre i al Delta. Curiosament s’espera arribar a acords amb totes les comunitats, especialment la catalana en els propers dos mesos. Cal recordar que el proper mes tenen lloc eleccions autonòmiques a Catalunya i que les enquestes donen un possible canvi de govern.

La PDE es pregunta si la CHE esta esperant aquest possible canvi per negociar a la baixa els cabals del Delta i menysprear tots els treballs fets durant els darrers anys.

El ETI de la cuenca del Ebro no está orientado a alcanzar los objetivos de la Directiva Marco de Aguas

Hoy lunes por la mañana se ha reunido el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro. D. Julián Ezquerra Gómez, como uno de los dos representantes de los grupos ecologistas en el Consejo, por delegación de D. Pedro Arrojo, ha votado en contra del Informe preceptivo sobre el “Esquema de Temas Importantes”.

Pensamos que el ETI ni orienta adecuadamente, ni ayuda al futuro Plan de Demarcación para que pueda alcanzar los objetivos propuestos en la Directiva Marco de Aguas y en la Ley de aguas, de alcanzar un buen estado ecológico en nuestros ríos y humedales.

El ETI sigue aplicando en gran medida el viejo modelo de gestión, incapaz de resolver los problemas actuales, donde priman las demandas sin tener en cuenta el recurso disponible. La ausencia de cualquier argumentación científica de regímenes de caudales ecológicos, que no son un uso sino una restricción previa a la asignación de recursos, y el hecho de que sea el último dato que se incorporará al Plan refleja claramente ese problema. El propio Reglamento de Planificación Hidrológica establece que se definirá un régimen de caudales y luego seguirá el periodo de concertación.

En el periodo de alegaciones además se ha incrementado si cabe, esta esquizofrenia incorporando más propuestas de usos y regulaciones no valorados ni justificados.

 

Continuar leyendo «El ETI de la cuenca del Ebro no está orientado a alcanzar los objetivos de la Directiva Marco de Aguas»